Varbergs Bostad

Vi bygger och förvaltar ”Västkustens kreativa mittpunkt”

Telefon: 0340-69 75 00 | E-post: info@varbergsbostad.se | Hemsida: www.varbergsbostad.se | Adress: Kungsgatan 9 | 432 41 VARBERG


Västkustens kreativa mittpunkt är visionen för Varberg. En vision som vi på Varbergs Bostad delar och som också är ledstjärnan i vårt arbete; att äga och förvalta drygt 5 000 lägenheter och ca 160 affärs- och kontorslokaler – och inte minst genom att skapa nya, attraktiva hyreslägenheter i en växande kommun.

Som en aktiv aktör i Varbergs kommun är vi med och formar framtidens boende utifrån livskvalitet, miljö och hållbarhet. Inom den närmaste tioårsperioden har vi planer på ca. 1400 nya, spännande lägenheter.

I vår roll som fastighetsägare är vårt mål att vara Varbergs bästa hyresvärd, där våra hyresgäster ska uppleva trygghet, bekvämlighet, gemenskap, miljöengagemang och valfrihet i boendet när det gäller hyresrätt.

Varbergs Bostad. En aktiv samhällsaktör.

En trygg hyresvärd.

Besök Varberg Bostad

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram


Skriv ett meddelande

Här finns vi!